คริสต์มาสเซ็ตเมนูอาหาร 25-12-2555
 

คริสต์มาสเซ็ตเมนูอาหาร @ 1,200. -บาท ต่อท่าน @ 1,500. -บาท ต่อท่าน รวมไวน์ 1 แก้ว ติดต่อเรา: 032-576-300, 081-444-1462

 
 
 
 
 
  คริสต์มาสเซ็ตเมนูอาหาร
more >