Jasmine Private Villa
 

วิลล่าหรูที่มีการตกแต่งสไตส์มัลดีฟส์ ภายใต้หลังคาของต้นไม้สีเขียวร่มรื่น 

 1 ห้องนอนส่วนตัว (ไม่มีสระว่ายน้ำ)

 
Best Available Rate
 
 
Garden Pool Villa
 

วิลล่าหรูที่มีการตกแต่งสไตส์มัลดีฟส์ ภายใต้หลังคาของต้นไม้สีเขียวร่มรื่น  ห้องพักส่วนตัว พร้อมห้องนักเล่น  มีสระว่ายน้ำส่วนตัวสสามารถลงเล่นได้ตลอดเวลาการพักผ่อน

1 ห้องนอน  พร้อมสระส่วนตัว

 

 
Best Available Rate
 
 
Paradise Suite Pool Villa
 

วิลล่าหรูที่มีการตกแต่งสไตส์มัลดีฟส์ ภายใต้หลังคาของต้นไม้สีเขียวร่มรื่น  ห้องพักส่วนตัว พร้อมห้องนักเล่น  มีสระว่ายน้ำส่วนตัวสสามารถลงเล่นได้ตลอดเวลาการพักผ่อน

1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว

 
Best Available Rate
 
 
Two Bedrooms Premier Pool Villa
 

วิลล่าหรูที่มีการตกแต่งสไตส์มัลดีฟส์ ภายใต้หลังคาของต้นไม้สีเขียวร่มรื่น

1 เตียงคิงไซต์ / เตียงเดี่ยวเล็ก 2 เตียง

สระว่ายน้ำส่วนตัว 4 X 6 เมตร

ห้องนั่งเล่น และบริเวณรับประทานอาหาร

 
Best Available Rate
 
 
Three Bedrooms Presidential Pool Villa
 

วิลล่าหรูที่มีการตกแต่งสไตส์มัลดีฟส์ ภายใต้หลังคาของต้นไม้สีเขียวร่มรื่น  พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว

2 เตียงคิงไซต์ / เตียงเดี่ยวเล็ก 2 เตียง

สระว่ายน้ำส่วนตัว 4 X 8 เมตร

ห้องนั่งเล่น & บริเวณรับประทานอาหาร

 
Best Available Rate
 
 
Royal Suite Pool Villa Three Bedrooms
 

วิลล่าหรูที่มีการตกแต่งสไตส์มัลดีฟส์ ภายใต้หลังคาของต้นไม้สีเขียวร่มรื่น  ห้องพักส่วนตัว พร้อมห้องนั่งเล่น  มีสระว่ายน้ำส่วนตัวสสามารถลงเล่นได้ตลอดเวลาการพักผ่อน

2 เตียงคิงไซต์ / เตียงเดี่ยวเล็ก 2 เตียง

สระว่ายน้ำส่วนตัว 4 X 10 เมตร

ห้องนั่งเล่น & บริเวณรับประทานอาหาร

 
Best Available Rate
 
 
Royal Suite Pool Villa Four Bedrooms
 

วิลล่าหรูที่มีการตกแต่งสไตส์มัลดีฟส์ ภายใต้หลังคาของต้นไม้สีเขียวร่มรื่น  ห้องพักส่วนตัว พร้อมห้องนักเล่น  มีสระว่ายน้ำส่วนตัวสสามารถลงเล่นได้ตลอดเวลาการพักผ่อน

2 เตียงคิงไซต์ และ 2 ห้อง เตียงเดี่ยวเล็ก 2 เตียง

สระว่ายน้ำส่วนตัว 4 X 10 เมตร

ห้องนั่งเล่น & บริเวณรับประทานอาหาร

 
Best Available Rate
 
 
The Residence 5 Bedrooms Pool Villa
 

วิลล่าหรูที่มีการตกแต่งสไตส์มัลดีฟส์ ภายใต้หลังคาของต้นไม้สีเขียวร่มรื่น  ห้องพักส่วนตัว พร้อมห้องนักเล่น  มีสระว่ายน้ำส่วนตัวสสามารถลงเล่นได้ตลอดเวลาการพักผ่อน

2 เตียงคิงไซต์ และ 3 ห้อง เตียงเดี่ยวเล็ก 2 เตียง

ห้องนั่งเล่น & บริเวณรับประทานอาหาร

 
Best Available Rate
 
 
Grand Royal Suite Pool Villa Four Bedrooms ( D22-23 )
 

 วิลล่าหรูที่มีการตกแต่งสไตส์มัลดีฟส์ ภายใต้หลังคาของต้นไม้สีเขียวร่มรื่น  ห้องพักส่วนตัว พร้อมห้องนักเล่น  มีสระว่ายน้ำส่วนตัวสสามารถลงเล่นได้ตลอดเวลาการพักผ่อน

2 เตียงคิงไซต์ และ 2 ห้อง เตียงเดี่ยวเล็ก 2 เตียง

ห้องนั่งเล่น & บริเวณรับประทานอาหาร

 
Best Available Rate
 
 
 
  Jasmine Private Villa
  Garden Pool Villa
  Paradise Suite Pool Villa
  Two Bedrooms Premier Pool Villa
  Three Bedrooms Presidential Pool Villa
  Royal Suite Pool Villa Three Bedrooms
  Royal Suite Pool Villa Four Bedrooms
  The Residence 5 Bedrooms Pool Villa
  Grand Royal Suite Pool Villa Four Bedrooms ( D22-23 )