Dara Luxe, Spa & Helth Club

การออกแบบ DARA LUXE Spa & Health club นั้นแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมอันมหัศจรรย์และเก่าแก่ของชนเผ่าโพลินีเชียน โดยความงดงามนี้ได้ถูกผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดความร่วมสมัย และ ความหรูหราโดยสะท้อนถึงธรรมเนียมปฎิบัติ ตลอดจนประเพณีด้านสุขภาพของชาวโพลินีเชียนการให้บริการสปา ณ DARA LUXE Spa & Health club นั้นถือเป็นการสร้างความสมดุลของชีวิต ทั้งในด้านร่างกาย พลัง และจิตวิญญาณ ให้มีความแข็งแกร่งและหลอมรวมกันจนเป็นหนึ่ง ทั้งนี้ การบำบัดนั้นผสมผสานไปด้วยรูปแแบบของภูมิปัญญาไทยและโพลินีเชียนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถมีผลทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณคืนความสมดุลมากยิ่งขึ้น ด้วยความพิเศษดังกล่าวนี้ DARA LUXE Spa & Health club จึงเป็นหนึ่งในที่ๆสมบูรณ์แบบที่สุด สำหรับการพักผ่อน และการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน โดยทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่น พร้อมการดูแลเอาใจใส่ที่เป็นมิตรและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเข้ารับบริการสปา ณ นั้นเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม

 
 
 
 
 
Spa
  Spa Menu
  Spa Promotion
 
News & Promotion
  Soft Opening
more >  
 
Follow Me